Falda 6 Rakamını Görmek

Yanında çıkan şekillere göre falda 6 rakamını görmek farklı şekillerde yorumlanır. Bu yorumlar yanındaki şekiller değerlendirilerek pozitif veya negatif olabilmektedir. Eğer rakam fincanın ortasına yakın bir noktada görülüyorsa bu falına bakılan kişinin karakter özellikleri hakkında bilgi verir. Rakam kahve fincanının kenarlarına doğru belirmişse falına bakılan kişinin arkadaşları ve aile fertleri ön plana çıkar. Bazı fal yorumcuları 6 rakamını numerolojide karşılık gelen anlamıyla yorumlar. Falda çıkan 6 rakamı pozitif açıdan yorumlanıyorsa kişinin bundan sonraki hayatı daha iyi olacak demektir. 6 rakamı yaratıcılık, entelektüel birikim ve yeteneklerin fal sahibi tarafından kullanılabileceğini simgeler. 6 sayısı barışı, adaleti ve duygusallığı simgeler. Fal baktıran kişi sağlam karakteri nedeniyle herkes tarafından sevilmektedir.

error: Content is protected !!