Falda Diz Çökmüş Adam Görmek

Kahve falı geçmişten geleceğe kadar uzanmakta olan bir batıl inanç olup, kişiler aralarında toplanarak sohbet esnasında içilen kahveleri kapatarak soğumasından sonra açıp, çeşitli sembolleri benzeterek yorumlamaktadır. Bu yorumlar genel anlamda çoğu kişi tarafından inanç sağlamış olup, genellikle görülen sembollerden birisi olan falda diz çökmüş adam görmek ise bazı yorumlara tekamül etmektedir.

Falda diz çökmüş adam görmek bir kişinin fal sahibine karşı yaptığı hatayı, haksızlığı anlaması sonucunda özür dilemesi ve ona yalvarması anlamını taşımaktadır. Öyle ki fal sahibinin bu duruma sevineceği ve affetmesi durumunda rahat edeceği anlamına da gelmektedir. Özür dileyerek af dileyen adamın ona maddi ve manevi anlamda desteklerinin de olacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

error: Content is protected !!