Falda Sayı Görmek

Kahve falı artık kültürümüzün bir parçası haline dönüşmüş olup, her Türk kahvesinden sonra fal bakılır duruma gelmiştir. Kahve falında farklı semboller görülür ve farklı manalara yorumlanır. En çok fallar da sayılar çıkar. Bu sayılar kişinin beklediği bir haber var ise bu haberin vaktini temsil eder. Diyelim falınız da 4 rakamı çıktı 4 vakte kadar, bu vakit ay, hafta ya da gün olabilir, çok uzun bir vadeyi temsil etmez. Bu vakte kadar kişinin beklediği haberi alacağı ya da olumlu bir şey başına geleceği anlamına gelmektedir. Kişinin 4 vakte kadar beklediği iş olabilir, aşk olabilir. Bu fala bakan kişinin yorumlamasına göre farklılık gösterecek bir durumdur. Falda sayı görmek pek çok şeye yorumlanabilir.

error: Content is protected !!