Falda Yıkık Ev Görmek

Pek iyi yorumlanmayan falda yıkık ev görmek fal sahibinin hanesinde bir takım sorunlar yaşanacağını ifade eder. Bu nedenle kişinin yas tutma ihtimali yüksektir. Fal sahibinin hanesine olumsuz bir haber gelebilir ya da hane içinde tartışmalar baş gösterebilir.
Tüm fal yorumcuları tarafından negatif anlamlarda yorumlanan falda yıkık ev görmek fal sahibinin her alanda yaşayacağı olumsuzlukların habercisidir. Kişinin ev yaşantısında olumsuzluklar ardı ardına gelecektir ve hanesinin bereketi ortadan kalkacaktır. Rüya sahibinin iş hayatında yaşayacağı olumsuzluklar onu ailesini geçindiremeyecek duruma getirebilir. Fal sahibinin işsiz kalması söz konusudur. Yaşanacak ekonomik sıkıntılar aile içinde ciddi problemler yaşanmasına neden olacaktır. Kötü bir sembol olarak kabul edilen falda yıkık ev çıkması fal sahibinin oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem alması gerektiğini işaret eder.

error: Content is protected !!