Havas ilmi

havas-ilmi

Rahman ve rahim olan Allah’ın adı ile. Alemlerin Rabbi olan Allah’a nimetlerine karşılık olarak ve daha fazla vermesine mükafat olması için çok çok hamdederiz.

Allah’tan başka ilah olmadıgına, tek olup ortagı bulunmadıgına ve bunu söyleyenin yüce şerefe, büyük iz- zete, kıyamet gününde nail olmamız için şehadet ederiz.

Salihlerin ve muttakilerin seyyidi, ilimlerin ve sırların hazinesi, kulu ve rasulü olan efendimiz, nebimiz Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) e sehadet ederiz. Ve o’nun yüce, ögünç kaynagı, belirgin sırlardan olan, aline ve eshabınada salatü selam ederiz).
havas-ilmi
HAVAS İLMİ

Havas ilmi ilimlerin en yücesi olanlardan biridir, ve en güzeli diyebiliriz ve maksatların en şereflisidir. Bunun için, bu esma ve harfler ilmiyle ugraan kişi, ulvi ve süfli alemleri, aynı zamanda ruhanilerin ruhlarınıda görür. Bu ilimle istedigi bütün şeyleri elde eder. Tedavisi zor ve doktorların tedavi edemedigi hastaları tedavi edebilir. Bu hastalıklar felç, cüzam, kara sevda, delilik ve mazlumları cebbarların ve zalimlerin elinden kurtarmak gibi. Uzak olan esyaları görmek, uzagı yakınlaştırmak, gizliyi ortaya çıkarmak, mutlulugu celb etmek zararları def etmek, defineleri ortaya çıkarmak gibi sayısız işleri Allah Teala’nın izniyle elde edersin.

HAVAS İLMİ ESRARI VE FAZİLETİ NEDİR

Bilki ilim sahipleri en şerefli ve en güzel ilimleri kendilerinde toplarlar. Çünkü ulvi ve süfli alemlerin sırlarına ermislerdir.
Ruhanilerin ruhlarını görürler, onlarla konusurlar, onlara karışırlar ve de onlardan birisi gibi olurlar. Gücü yettigince bütün meselelere ve büyük doktorların dahi aciz kaldıgı hastalıklara çare bulurlar.
Bunlar felç, cüzzam, kara sevda, delilik ve sersemlik gibi. Ayrıca ayrılmış ve birbirlerine dargın kişileri barıştırır. Veya Allah Teala’nın rizası oldugu şekilde iki kişiyi birbirinden ayırır.
Ruhlar aleminden gelen haberleri alır. Onların zararlarından sakınır. Geçmiste kalan ve yeri kaybolmus bir nesneyi veya defineyi meydana çıkarır. Bunlardan yararlanır ve zalimlerin elinden mazlumları kurtarır. Bunların hepside Allah’ın sırrı olan isimlerinde, Ayetlerinde ve harflerindedir.
Bunları yapabilen kişiler Allah Teala’nın ilham verdigi salih kullardır. Allah Teala hazretleri sözünü yerine getirmesi şartıyla bunları salih kullarına ihsan eder. Havas ilmi Kur’ân ve sünnet üzeri yapılan manevî bir tedavi ve şifa ilmi şeklidir. Bir ismi de RUKYE-LEDÜN ilmidir. Rukyecilik Allah Resûlü (S.A.V)’in tedavi şekillerinden biridir.

 

Havas ilmi Uzmanları ve Yazarları

Bu ilim üzerine birçok alimler kitap yazdı. Örnegin; Ebi Hamid el Gazali, mam Ebil Abbas el Buni, Sabit bin Garah el Hara-i, Ebi Magser el Belhi, Ebi Bekr el Havarizmi, Halef bin Yusuf ed Dismasani, Selim bin Sabit el Bagdadi ve daha birçok sayılamayacak alimler gibi.
Bu alimlerin kitaplarını okuyup, sayılamayacak kadar sırlarını gördükten sonra, bana bu siteyi yapma ilhamı geldi. Bu sitede bu alimlerin sırlarının ve bereketlerinin özetini topladım. Bundaki maksadım bu siteye müsliman kardeşim girdiği zaman ve yazıları okudugu zaman, onların duasına nail olmak içindir. Özeti küçük faydası büyük olan bu site üç maksat üzerine tertip ettim ve düzene koydum. Birinci maksatta harflerin sırrını, ikinci maksatta vefklerin esrarını ve Gazali müsellesi, üçüncü maksatta ise Kuran Ayetlerinin ve Allah Teala’nın isimlerinin sırlarını bir cümle ile izah ettim.

error: Content is protected !!