falbakma.com logo

Kahve Falı Sembolleriİsim Falı Bak

isim-fali-bakSayı fallarının bir türü olan isim falı, numerolojinin en ilginç bölümlerinden biridir. Sayı falları 21.yy insanına sayılarla yol göstermektedir. Buradaki ise, sayı fallarının isim sayısına dayanan kısmı yani “isim falı”dır. İnanışa göre isim falı insanın isminin kaderine yaptığı etki olarak tanımlanabilir. Tabi ki kaderin tamamıyla isimden etkilenerek oluştuğunu  düşünmek yanlış bir inanış olacaktır. Örnek vermek gerekirse aynı isim ve soyadına sahip birçok insanın bile kaderi elbette aynı değildir.İsim falı sadece karakter, gelecek ve geçmişi sayılarla çözmeye çalışan bir fal bilim dalıdır. Bu fal sayesinde herkes isminin, karakterini hangi yönde etkilediğini öğrenebilir. Ortaya çıkan isim sayıları çeşitli karakter özelliklerini simgeler ve kendimizi keşfetmemizde bize yardımcı olur.

İsim falının kökenleri antik çağlara, Mezopotomya’ya ve Eski Mısır’a dayanmaktadır.

İsminizdeki harflerin anlamlarım bir araya getirerek, falınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse Hülya ismi için:

Öncelikle harflerin ne anlama geldiğini gösteren tablodan H – Ü – L – Y – A harflerinin karşılıklarını bularak alt alta getirmek gerekir. Böylece isim falı ortaya çıkmaktadır.

Harflerin temsil ettikleri:

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişilerdir.B: Ön sezileri kuvvetli kişilerdir, olaylar karşısında hiçbir zaman umutlarını kaybetmezler.C: Güzel sanatlara yatkınlıkları vardır. Duygusal kişilerdir.Ç: Zevkine ve sefaya düşkün kişilerdir.D: Üstün gücü temsil eder; hırslı ve zorluklara direnen kişilerdir.E: Ruhsal karışıklığı temsil eder, bu kişiler üzüntü ve sevinci bir arada yaşarlar, ruhsal gel gitleri vardır.F: Sakin kişiliği ifade eder, uysal ve güvenilir kişilerdir.G: İnatçı kişilik, gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzusu.H: Sakin, durağan kişilik.Iİ: Hassas, duygusal ve kırılgan kişilik.J: Kaprisli, kıskanç kişilik.K: Başarılı, unvan sahibi, daima yükselen kişilik.L: Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilik.M: Ticarete yatkın, zeka seviyesi yüksek kişilik.N: Üstün güçleri olan ve sağduyu sahibi kişilik.OÖ: Gizemli kişilik, gizliliği sever, duygularını kolay kolay açığa vurmaz.P: Kendinden emin kişilik, girdikleri ortamda kendine güvenli davranışlarıyla dikkat çekerler.R: Tereddütlü kişilik, karar vermekte sürekli zorlanırlar.S Ş: Aşırı hayalperestlik, sık sık hayal kurarlar.T: Ketumdurlar, duygularım karşısındakine çok zor açarlar.UÜ: Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden kişilerdir. İşlerini yavaştan alırlar.V: Kendi içine dönük, umursamaz kişilik, bana dokunmayan yılan bin yıl yasasın diye düşünürler.Y: Geçmişteki İzleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar, ancak güçlü kişilik yapıları vardır.Z: Bilimle uğraşan, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişilik.