Medyum Nedir?

medyum-nedir

Medyum

Bazı ayet ve esmaların vird ve tesbih ve Dersleriyle devam eden veyahut el alma şekliyle üstadından veya hocasından aldığı derslerle Hüddam ve cinlerle irtibat kurarak onlardan aldıkları tesirleri etki ve bilgileri çeşitli tezahürler halinde dünyaya ve kişilere yansıtandır. Yıldızname bakımı olsun su falı bakımı olsun ve diğer bakım türleriyle tesbih bakımı ve diğer bakımlardan duyarlı ve hisli olarak haberdar kimsedir manevi alemden aldığı feyz ve hislerle bu durumu iştirak etmektedir. Ve bu alemde (hassas) kimselere (zihinsel medyumlar) veya herhangi bir ruhsal ervahi veya cinlerle irtibat sözkonusu olmaksızın paranormal fenomenler ortaya koyabilen özel yeteneklere sahip kimselere (fiziksel medyumlar) verilen ad” olarak tanımlanır.Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bir medyumun paranormal bir fenomen ortaya koymasında medyumun ruhundan başka bir ruhun veya hüddam veya cinlerle yardım alması da şart değildir yardım alanları da vardır. Yani medyumun ruhundan başka bir ruhun sözkonusu olmadığı sadece Ervahtan veya cinlerden yardım aldığı da olur.

Buna medyumnik tezahürler de mevcuttur. Fakat kimi medyumnik tezahürlerde ilk etkenin medyumun ruhunun mu yoksa bir bedensiz ruhun mu sözkonusu olduğunu anlamak son derece güçtür bunu anlamanın yolu kişisel sezgi ve ilmi testlerle anlaşılır. Bazı anlayışa göre, medyumluk yeteneğine sahip olmak bir hüner değildir ilim ve bilgi havas ve ledünni ilmini bilen ve çalışan vird adaplarını ve derslerini bırakmayan ve Haram yemeyen şirk koşmayan herkes buna mashar olabilir.

Bazı etik anlayışına göre, kişinin bu yeteneğini asla yanlış yollarda veya çıkar amacıyla kullanmaması gerekir bu davranışlarda bulunursa bağlı olduğu ervahlar ve yardım ve feyz aldığı her şeyi kaybeder nefsi ve şeytani olarak devam eder. o zaman Mürşidi şeytan olanlardan olur. Zaten spiritüalistler ruhsal irtibat seanslarının çıkar sağlamak, geleceği öğrenmeye çalışmak veya vakit geçirmek veya gösteriş ve hava atma amacıyla düzenlenmesi ve irtibat kurulan ervaha veya cinliye bu tip veya uygun olmayan soruların yöneltilmesi halinde seanstakileri ve bakımdakileri ne gibi tehlikelerin beklediklerini bildiklerinden, böyle şeylere asla eğilim göstermezler.

Bu tip seansları düzenleyenler deneysel spiritüalizm hakkında yeterince görgü, bilgi ve deneyime sahip olmadan bu işe kalkışanlardır ki, böyle kimselerin sonu genellikle obsesyon olayı ile, yani akıl hastanesine gidişle biter. Siz sevgili kardeşlerimizin merakını gidermek için bilgilendirme amacıyla ilginize ve acizane tecrübemizle bilginize sunuyoruz..

Doğru insan kendini mutlaka bir şekilde açık eder konuşmaları ilen. Sorun ve sıkıntılarınızı gönül rahatlığı ile doğru medyum olan hoca efendiye danışın.

medyum-nedir

Medyumlar

Bazı etik anlayışına göre, kişinin bu yeteneğini asla yanlış yollarda veya çıkar amacıyla kullanmaması gerekir bu davranışlarda bulunursa bağlı olduğu ervahlar ve yardım ve feyz aldığı her şeyi kaybeder nefsi ve şeytani olarak devam eder. o zaman Mürşidi şeytan olanlardan olur. Zaten spiritüalistler ruhsal irtibat seanslarının çıkar sağlamak, geleceği öğrenmeye çalışmak veya vakit geçirmek veya gösteriş ve hava atma amacıyla düzenlenmesi ve irtibat kurulan ervaha veya cinliye bu tip veya uygun olmayan soruların yöneltilmesi halinde seanstakileri ve bakımdakileri ne gibi tehlikelerin beklediklerini bildiklerinden, böyle şeylere asla eğilim göstermezler.

error: Content is protected !!