Terazilerin Diğer Burçlarla İlişkisi

Terazilerin Diğer Burçlarla İlşkisiKoç İçin Terazi;

Koç terazinin karşıt burcudur. Karşıt açıları olan Terazi Koç ikilisi birbirlerini en kötü huylarıyla görürler. Karşıt açı yoksa ilişki birbirini dengelemek üzere sürdürülebilir. Koç kararları verir, Terazi bunları dengeleyici tesir yapar. Sosyal ve yüksek standartta yaşayan bir ikili oluşturmayı severler. Para konusunda sıkıntı yaşayabilirler.

Boğa İçin Terazi;

Heveskar bir acemidir. Esasen her iki karakterde güzellikten ve uyumdan zevk alır ancak Boğa güzelliklerin kalıcı olmasına önem verir. Oysa Terazi eldeki eski güzellerden usanıveren, yeni güzelliklerin peşinde koşan bir yapıdadır. Bu fark, ikilinin birbirlerini dengeleyip tamamlamasına vesile olabileceği gibi, birbirlerini anlamamalarına da sebep olacaktır.

İkizler İçin Terazi;

Aklı bir karış havada olsa da iyi bir arkadaştır. İki karakter arkadaşlıktan hoşlanır, birlikte iyi vakit geçirir. Ancak birlikte yuva veya iş kurmaları sakıncalıdır. Çünkü her ikisi de teori ve fantezi insanıdır. Hayatın gerçeklerine uyumsuzdurlar. Ancak dengeleyici özellikleri varsa sorun çıkmayabilir.

Yengeç İçin Terazi;

Yapmacık ve mesafeli biridir. Özellikle kare açıları varsa iki burç birbirini en kötü özellikleriyle görür ve hoşlanmazlar. Yoksa zayıf bağları olan bir ilişkileri olabilir. Bağlarının zayıf olması, iki burcun da başkasına göre şekil alan yapıda olmasından dolayı bu ikilinin liderlik boşluğu yaşamasından kaynaklanacaktır. Hangi taraf baskın karaktere yatkınsa, yöneticilik rolünü o üstlenir.

Aslan İçin Terazi;

Hoş ama zayıf yaratılışlı bir kişidir.İki karakter iyi geçinir. Genellikle aslan baskın ve yöneticidir. Terazi de uyum göstermekte zorlanmaz. Bu iki karakterin çok parlak bir oluşturması mümkündür. Çünkü ikisi de iyi görünmek ve yaşamak arzusuna meyyaldir. Ancak onlara para dayanmaz.

Başak İçin Terazi;

Hoş ama boş biridir. Dış görünüşle fazla meşgul olan, işe yarar özellikleri zayıftır. Ancak iki burç komşu olduğu için bu burçlardan kişilerin gökcisimleri birleşmiş olabilir. O zaman birbirlerini tamamlayarak iyi bir ikili oluştururlar. Terazinin fantastik mükemmelik beklentilerini, başağın ayakları yere basan özen ve gayreti tamamlar.

Akrep İçin Terazi;

Samimiyetsiz ve güvenilmezidir. İki burcun yapıları oldukça farklı olduğu için pek birbirlerini anlamaz ve beğenmezler. Ancak bazı gökcisimleri birleşiyorsa bir araya gelirler. Çoğunlukla evlilikle bir araya gelen bu burçlarda kıskançlıktan kaynaklanan sıkıntılar görülür. Çünkü heveskar yapısı sebebiyle Terazi flörtten pek kaçınmaz. Akrep ise buna tahammül edemez.

Yay İçin Terazi;

Hayatın kabuğuna dalmış, yüzeysel biridir. Hayatın manasını arayan Yay, terazinin dış güzellik arayışını çocukça bulur. Ancak yine de anlaşmakta zorlanmazlar.  İlişkilerinde birbirlerini özgür bırakırlar. İş ilişkilerinde fazla iyimserlikleri sebebiyle birbirlerini dengeleyemeyebilirler.

Oğlak İçin Terazi;

Sorumsuz ve yapmacıktır. Özellikle güneşleri kare açı yapmış Oğlak ve Terazi birbirinden hiç hoşlanmaz. Uyumlu yönleri olan teraziyle oğlak birbirini güzelce tamamlayabilirler. Oğlak bu ikilinin sıkıntılı ve sorumluluk gerektiren işlerini yürütürken, Terazi de aktifliğiyle sosyal ilişkileri ve hayatın hoşluklarını yakalar.

Kova İçin Terazi;

Zarif ve ölçülü bir dosttur. İki karakterin bağımsızca ahbaplık etme eğilimi, birbirinden hoşlanmalarını sağlar. Aslında bu kadar bağımsızlık eğilimi sorumluluk yükleyen türden ilişkilerde sıkıntıya sebep olur. Ancak her ikisinin de dengeleyici yönleri varsa hoş bir ilişki olabilir.

Balık İçin Terazi;

Sevimli ama yeterince sıcak olmayan bir kişiliktir. İki karakterde başkalarına uyum sağlamaya gönüllü yaratılışta olduğundan bu ikiliye çoğu zaman bir üçüncü şahıs yöneticilik eder. Birbirlerini incitmeden, ama pek birbirlerini anlamadan yaşayıp gidebilirler.

Terazi İçin Terazi;

Teraziyle terazi ilişkisi çok hassas bir zeminde yürür. İkisinden birinde komşu burçlar ağır basmışsa, güneşleri de birleşmiyorsa çok zevkli bir ilişki olabilir. Yoksa bu ikili ortak karar alamaz, ilişkilerini yönlendiremezler.

 

error: Content is protected !!